Swoboda podróżowania, piękne widoki, otwarte przestrzenie – to wszystko w zasięgu ręki. Powodzenie w pokonywaniu kolejnych kilometrów zależy od poziomu bezpieczeństwa, który warto zapewnić nie tylko sobie. Zadbaj też o samochód. W podjęciu decyzji pomoże Ci nasza oferta ubezpieczeń komunikacyjnych. Oferta obejmuje ubezpieczenie w pakiecie dealerskim zawierającym takie ryzyka, jak:

OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie chroniące przed skutkami finansowymi spowodowanych przez Ciebie szkód.

AC – dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczenie Autocasco może obejmować swoim zakresem ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku kolizji drogowej spowodowanej z winy Ubezpieczonego, ale również chroni jego majątek w sytuacji, gdy nie miał on wpływu na powstanie szkody, np.:

  • kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego (w tym kolizji z udziałem zwierząt),
  • kolizji z przedmiotami i osobami znajdującymi się poza pojazdem,
  • pożaru lub wybuchu,
  • działania zjawisk atmosferycznych (np. powodzi, zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi lub działania innych sił przyrody),
  • kradzieży lub usiłowania kradzieży.

NNW– ubezpieczenie dobrowolne. W przypadku wypadków powstałych w związku ruchem pojazdów to ubezpieczenie pokrywa w szczególności uszczerbek na zdrowiu spowodowany:

  • przy wsiadaniu bądź wysiadaniu z pojazdu,
  • podczas przebywania w aucie w trakcie zatrzymania bądź postoju pojazdu,
  • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
  • podczas załadowywania bądź rozładowywania przyczepy, zespolonej bezpośrednio z pojazdem.

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest nie tylko kierowca pojazdu, ale i wszyscy pasażerowie, w liczbie zgodnej z  zapisem w dokumencie ubezpieczenia.

Assistance – ubezpieczenie dobrowolne, które ma na celu zapewnienie ochrony kierowcy i pasażerom w czasie podróży samochodem w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc udzielana jest w razie wypadku czy awarii pojazdu, może polegać na udostępnieniu informacji o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawie pojazdu, dostarczeniu paliwa lub uruchomieniu silnika (np. zimą), dodatkowym holowaniu, wynajmie pojazdu zastępczego, zakwaterowaniu w hotelu, umożliwieniu kontynuacji podróży lub powrotu.

Zielona Karta – ubezpieczenie OC, dla podróżujących w krajach objętych Systemem Zielonej Karty.

Oprócz głównych ryzyk, mamy do dyspozycji szereg klauzul możliwych do wykupienia zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Zadzwoń do nas, napisz lub przyjdź osobiście, a odpowiemy na wszystkie twoje pytania.Ciesz się swoim ubezpieczeniem bez udziałów własnych, ze zniesioną konsumpcją sumy ubezpieczenia, wykupioną amortyzacją części oraz naprawą samochodu tylko w Autoryzowanej Stacji Obsługi, przy użycie jedynie oryginalnych części danej marki. Już teraz skorzystaj ze zniżki do nawet 75%. Swój samochód możesz ubezpieczyć w pakiecie dealerskim do 12 roku eksploatacji.Współpracujemy z takimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, jak TUiR Allianz Polska S.A., STU ERGO HESTIA S.A., UNIQA T.U. S.A., PZU S.A., TUiR WARTA S.A., Generali T.U. S.A.

Jeśli chcesz, żeby przypominać Ci o kończącym się ubezpieczeniu, chętnie to zrobimy, telefonicznie, sms-em lub e-mailem.

Formularz kontaktowy

Kod zabezpieczający: captcha

* - pole wymagane

 

W przypadku podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych Administratorem Danych jest Auto Handel Centrum Krotoski-Cichy Sp.j. z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 8, KRS 0000101658, NIP 781-00-26-124 Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia optymalizacji obsługi pojazdu użytkownika w serwisie. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla zapewnienia uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych. Dane osobowe są zbierane od osób których dane dotyczą. Dane będą udostępnione tym podmiotom (salonom) Grupy Krotoski-Cichy, które zostaną wskazane przez dostawcę danych.

Administrator Danych informuje o:

- prawie dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie przenoszenia danych;
- prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

Volksawagen